Akuttkjedeprosjektet i Vest-Telemark

Nå er Tokke, Vinje, Kviteseid og Seljord i gang med å ta i bruk ulike verktøy for betre samhandling mellom dei ulike aktørane i akuttkjeda. Videoen syner bruk av følgeskjema, appen Akuttkjeden Telemark, akuttsekk og ISBAR sett frå «pasienten si skulder».

https://youtu.be/V2z-cjzAWH0