Fagdagar innan rusfeltet

I Vest-Telemark har det vore eit ynskje blant fagfolk om meir kunnskap/opplæring i rusfeltet. I samarbeid med Sykehuset Telemark HF og KORUS- Borgestad har vi laget 5 fagdagar.  Mange kjente foreleserar har hatt innlegg og vi har spennende temaer også på dei 2 neste fagdagane som er 15. mars og 31. mai. Vi har også invitert med kommunane i Midt – og Øst-Telemark

Siste fagdagen i kursrekkja er torsdag 31. mai 2018, og har temaet Behandling av rusmiddelavhengige.

For info. om fagdagen, fylg lenka for Program – fagdag 31. mai 2018 :

Program – fagdag 31. mai 2018.

Fagdag 19. september – Hvordan møter vi rusproblematikken – program på dagen

Fagdag 16. november

Program på dagen 18 januar 2018mark.