Står samla om velferdsteknologiløysingar i Vest-Telemark

Vest-Telemarkrådet har bestemt at kommunane skal stå samla når det gjeld utfordringar på løysingar innan velferdsteknologi, både med tanke på opplæring og møte med leverandørar.

Kommunane i Telemark og Vestfold via Skien kommune har lagd ein felles søknad om midler til Direktoratet for e-helse for opplæring av tilsette, implementering og felles møter med leverandører.

Kva ynskjer vi å satse på – og kva er behovet i kommunane? Dette vil vera sentrale spursmål framover.

Det blir sett ned ei arbeidsgruppe med representantar frå alle kommunane i det vidare arbeidet.