Stormøte om akuttmedisin i Telemark

”Heile akuttkjeda frå symptomane oppstend til pasienten er ivaretatt på riktig stad”.

For å få gode akuttmedisinske tenester er det viktig at AMK, ambulanse, legevakt og akuttmottak på sykehus samarbeider godt. Sykehuset TStormøte om akuttmedisin i Telemarkelemark har akuttmedisin som eit av sine satsingar i strategiplanen. Dei inviterer til stormøte i Bø 9. juni kl. 18. Alle som arbeider innan tenestene og andre som er opptekne av temaet – er velkomne.

Last ned flyer om møtet.