Vellykket fagdag for kommunalt ansatte på sykehuset

Flere enn 100 sykepleiere, hjelpVellykket fagdag for kommunalt ansatte på sykehusetepleiere og omsorgsarbeidere fra kommunene i Telemark har lært mer om hjertesvikt, KOLS og diabetes. I sykehusets konferansesenter fikk de vite hvordan de kan behandle flere lokalt, og samtidig bidra til færre unødvendige sykehusinnleggelser. Så stor var pågangen at det allerede nå er planlagt en ny fagdag i juni for de som ikke fikk plass.

Samhandlingsreformen pålegger kommunehelsetjenesten et mye større ansvar for å behandle kronisk syke pasienter enn tidligere.
Fagdagene skal nettopp overføre kunnskap fra sykehusene til kommunehelsetjenesten.

Viktig med kompetanseheving

– Det er kjempeviktig at dere som jobber med brukerne ute i kommunene, får påfyll av kunnskap på disse områdene, sa samhandlingskoordinator Sissel Bitustøyl som åpnet fagdagen.

Hun var strålende fornøyd med påmeldingen, som var så stor at mange dessverre ikke fikk plass. -Dette er et kjempebra opplegg med veldige gode forelesere. Selv om mye er kjent fra før, er det fint å lære mer og få repetert nyttig fagstoff, sier sykepleier i Skien kommune, Liv Marit Taranger under en pause i fagdagen.

Flere skal få hjelp der de bor

Denne gangen var det særlig sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere fra hjemmetjenesten og syke- og aldershjem som fikk mer kunnskap om hva slags tiltak en bruker har behov for.

Med mer kunnskap om diagnoser og behandling er tanken at flere skal få hjelp i egen kommune, og at det også skal redusere pågangen av unødvendige sykehusinnleggelser. Dette er ett av målene i samhandlingsreformen.

Fokus på hjertesvikt, KOLS og diabetes

Sykepleier Marthe Tinderholt Larsen underviste i hvordan man kan avdekke om en pasient viser tegn på hjertesvikt, og hvilke tiltak som er nødvendig å sette inn. På samme måte gikk KOLS-koordinator Veronica Bomodden gjennom hvilke symptomer KOLS-pasienter kan få, og ga innblikk i hvilke tiltak som kan være aktuelle. Sist på dagsorden gikk sykepleier Ellen Holte gjennom det samme vedrørende diabetespasientene.

Audiograftilbodet i kommunane – ein permanent ordning frå 2015

Prosjektet som starta opp i Vest-Telemark i 2011, i eit samarbeid med Sykehuset Telemark, er no i fast drift frå 2015.

Med prosjektmidar i 2011 frå HOD, starta vi opp eit samarbeid med Øre- Nese – Halsavdelinga med sjukehuset i Skien. Etter eit år, med gode erfaringar, Ambulerande audiograf som fast ordningblei det ei pause i ordninga på grunn av mangel på audiografer. Sjukehuset lyste så ut ei stilling som ambulerande audiograf – og dermed var ordninga i gang att. Etterkvart kom Bø og Drangedal også med i ordninga, i tillegg til alle Vest-Telemark kommunane.

Audiografen kjem 1-2 ganger i månaden til kvar kommune. Det er eit tett samarbeid med høyrselkontaktane i kommunane. Ordninga er meint for eldre heimebuande eller personar som bur på sjukeheimane. Alle pasientar må ha fått ein diagnose av spesialist før audiografen kan starte tilpassing av høyrselhjelpemiddel. Ordninga er besparande for Sykehuset Telemark og pasientar med tanke på transport – og pasientar som slipp lange reisevegar.

Det er berre gode tilbakemeldingar på ordninga og ordninga blir sett på som eit eksempel til etterfølging av HLF (Hørselshemmede Landsforening).

Les meir om ordninga her.