Fagdagar innan rusfeltet

I Vest-Telemark har det vore eit ynskje blant fagfolk om meir kunnskap/opplæring i rusfeltet. I samarbeid med Sykehuset Telemark HF og KORUS- Borgestad har vi laget 5 fagdagar.  Mange kjente foreleserar har hatt innlegg og vi har spennende temaer også på dei 2 neste fagdagane som er 15. mars og 31. mai. Vi har også invitert med kommunane i Midt – og Øst-Tele

Fagdag 19. september – Hvordan møter vi rusproblematikken – program på dagen

Fagdag 16. november

Program på dagen 18 januar 2018mark.