Forprosjekt – Velferdsteknologi i Vest-Telemark

Rapporten frå forprosjektet Velferdsteknologi i Vest-Telemark kjem med framlegg til organisering av vidare satsing på velferdsteknologi i regionen. Rapporten vart handsama av rådmannsutvalet i desember 2018 og går vidare til handsaming Vest-Telemarkrådet i februar 2019.

Lenke til rapporten Forprosjekt – Velferdsteknologi i Vest-Telemark