Meir samarbeid om legevakt

Nye forskrifter set større krav til kompetanse hos dei tilsette, både legar og sjukepleiarar.

Kommunane i Tokke, Vinje , Seljord og Kviteseid har vedteke å setje ned ei Meir samarbeid om legevaktarbeidsgruppe som skal sjå på eit nærare samarbeid om legevakt. Ny
e kompetansekrav gjer at legar utan denne kompetansen må ha ein lege som innehar godkjend kompetanse i bakvakt. Dette vil føre til ein større vaktbelastning for legane og ein meir kostbar teneste for kommunane.

Kommunane vil få lagt fram modellar på ulike samarbeid til politisk handsaming i løpet av 2016.