Ny forskrift om akuttmedisin

Forskriften gir små legevakter store utfordringar, då den setter andre krav til kompetanse for legar og tilsette på legevakt.

Politisk sak til kommunaneNy forskrift om akuttmedisin

Det vil bli laga ein sak til kommunane der ein presenterar dei utfordringane, både bemanningsmessig og økonomisk som den nye forskriften vil føre til.

Det vil bli sett ned ein gruppe som skal sjå på ulike løysingar i Vest-Telemark for legevaktane i dag.