Personvern

Samhandlingskoordinatoren i Vest-Telemark er ansvarleg for innhaldet på nettstaden. Denne personvernerklæringen forklarer korleis informasjon om dei besøkande på nettstaden blir samla inn og brukt, i samhøve med personopplysningsloven § 19, og generell informasjon om korleis vi behandlar personopplysningar, i henhald til personopplysningsloven § 18, 1. ledd.

WordPress

WordPress (publiseringsløsningen som driv nettstaden) bruker cookies for innlogga brukarar og for besøkande som kommenterer innlegg på nettstaden. WordPress bruker ikkje session cookies.

Nettstaden sett cookies ved når innlegg blir kommentert. Det blir gjort slik at brukaren ikkje treng å fylle ut kommentarskjemaet med namn, e-post og eventuelt lenke til eigen nettstad ved neste besøk.

Oversikt over fyrste- og tredjepartscookies på nettstaden

WordPress: comment_author_{HASH}
Hensikt: Når innlegg blir kommentert blir namn lagra for å autoutfylle feltet ved neste besøk.
Blir aktivert: Ved bruk av kommentarfelt
Varigheit: 1 år
Type: Fyrsteparts cookie

WordPress: comment_author_email_{HASH}
Hensikt: Når innlegg blir kommentert blir e-postadressa lagra for å autoutfylle feltet ved neste besøk.
Blir aktivert: Ved bruk av kommentarfelt
Varigheit: 1 år
Type: Fyrsteparts cookie

WordPress: comment_author_url_{HASH}
Hensikt: Når innlegg blir kommentert blir link til brukarnettstad (viss oppgitt) lagra for å autoutfylle feltet ved neste besøk.
Blir aktivert: Ved bruk av kommentarfelt
Varigheit: 1 år
Type: Fyrsteparts cookie

Avvise eller slette informasjonskapslar

Viss du ikkje ynsker at informasjon om deg skal bli samla inn, kan du slå det av i nettlesaren din. Les korleis du gjer dette hjå Nettvett.no. Slik avviser/tillét du at det blir lagra informasjonskapslar, og slik slettar du eksisterande informasjonskapslar på maskina di.

Konfidensialitet

Resultat frå analyser og informasjon om oppdragsgjevar blir behandla konfidensielt. Vest-Telemark Næringsbygg AS garanterer at informasjon ikkje blir frigjeve utan skriftleg løyve frå oppdragsgjevar.