Overordna samarbeidsutval i Vest-Telemark

 • Tom Helge Rønning – Adm. direktør Sykehuset Telemark HF
 • Øystein Tveit – rådmann i Kviteseid
 • Jan Myrekrok– rådmann i Vinje
 • Ketil Kiland – rådmann i Fyresdal
 • Finn-Arild Bystrøm – rådmann i Seljord
 • Sverre Sæter – rådmann i Nissedal
 • John Kleiv – rådmann i Tokke
 • Liv Årlid – tillitsvald Fagforbundet
 • Inger Anne Aasen – tillitsvald NSF, Sykehuset Telemark HF
 • Rita Andersen – brukarrepresentant LHL
 • John Arne Rinde – brukarutvalet STHF
 • Kari Gro Espeland – samhandlingskoordinator

Innkallingar og møtereferat 2019

Innkalling 14.06.19

Referat 14.06.19

Innkalling 01.03.19

Referat 01.03.19

Innkallingar og møtereferat 2018

Agenda møte 16.november (003) (002)

Referat felles overordna samarbeidsutval 16.11.18.

Innkalling 15.06.18

Referat 15.06.18

Innkalling 14.09.18.

Referat 14.09.18.

Møter 2017Handraising styringsgruppa

Innkalling til møte 10. mars 2017
Referat frå møte 10. mars 2017

Møter 2016

Innkalling til møte 19. februar 2016
Referat frå møte 19. februar 2016

Innkalling til møte 10. juni 2016
Referat frå møte 10. juni 2016

Innkalling til møte 7. oktober 2016
Referat frå møte 7. oktober 2016

Innkalling til møte 16. desember 2016
Referat frå møte 16. desember 2016

Møtereferat 2015

Referat frå møte 6. mars 2015
Referat frå møte 22. mai 2015
Referat frå møte 16. oktober 2015
Referat frå møte 11. desember 2015

Møtereferat 2014

Referat frå møte 14. februar 2014
Referat frå møte 23. mai 2014
Referat frå møte 19. september 2014
Referat frå møte 12. desember 2014

Møtereferat 2013

Referat frå 15. februar 2013
Referat frå møte 7. juni 2013
Referat fra møte 22. oktober 2013
Referat fra møte 13. desember 2013

Møtereferat 2012

Referat frå møte 10. januar 2012
Referat frå møte 2. mars 2012
Referat frå møte 11. mai 2012
Referat frå møte 21. sept 2012
Referat frå møte 30. november 2012

Møtereferat 2011

Styringsgruppa 07. mars 2011
Styringsgruppa 10. juni 2011
Referat frå møte 19. oktober 2011
Referat frå møte 08. desember 2011

Møtereferat 2010

Styringsgruppa 17. august 2010
Styringsgruppa 12. oktober 2010
Styringsgruppa 30. november 2010