Seljord legevakt – skal vera pilot innan legevakt i Telemark

I samband med arbeid rundt den akuttmedisinske kjeden skal sjukehuset og legevakta i Seljord prøve ut modellar for samarbeid.

Modell for samarbeidSeljord legevakt skal vera pilot innan legevakt i Telemark

Prosjektet skal gi føringar for framtidig samarbeid mellom akuttmottak og legevakt i Telemark. Ein skal sjå på om bruk av utstyr som telemedisin og ultralyd kan gi tidlegare og betre kontakt med spesialistar på sjukehuset rundt den akutte sjuke pasienten. Dette for å hindre unødig innlegging.

Samhandlingskoordinator skal leie prosjektet.