Større satsing innan psykiatri og rus

Den ligg nye føringar om psykolog i alle kommunar og om etablering av kommunale øyeblikkeleg hjelp døgnplassar innan psykiari og rus.

Sak om meir samarbeid

Styringsgruppa for samhandling skal sjå på om det er mogleg å få til eit større samarbeid innan psykiatri og rus. I tillegg krevs det at alle kommunar skal haStørre satsing innan psykiatri og rus psykologteneste innan 2020, og at ein må etablere kommunale øyeblikkeleg hjelp døgnplassar innan psykiatri og rus i 2017.

Det blir lagt fram ein sak for styringsgruppa om kva og korleis ein bør arbeide vidare med dette.