Ambulerande audiograf som fast ordning

Kommunane skal få større tilgang til Hørselssentralens tenester.

Stillinga som ambulerande audiograf er nå fastAmbulerande audiograf som fast ordning

Sjukehuset Telemark, Høyrselssentralen og Vest-Telemark kommunane gått saman om eit fast tilbod om ambulerande audiograf ein dag i månaden i kvar av kommunane. Tilbodet starta opp februar 2013 etter ein prøveperiode. Audiografen held til på helse- og omsorgsentra.

Lokal høyrselskontakt

Målet er at kommunane skal få større tilgang til Hørselssentralens tenester. Lange avstandar og mange reiser til sykehusa i Telemark gjer at mange, særleg eldre, ikkje har eit godt tilbod om høyreapparat. Brukaren eller tilsette i kommunen må ta kontakt med lokal høyrselskontakt i sin kommune. Høyrselkontakten bestiller time for vedkommande brukar.

Fyresdal

Helge Himberg, tlf. 917 69 205

Kviteseid

Tina Rothstein Kaasa, tlf 992 26 209 el. 35 06 82 06

Nissedal

Liv Tveit, tlf. 414 71 691

Seljord

Helse- og omsorgskontoret , tlf. 35 05 84 00

Tokke

Astrid Hegglid, tlf. 35 07 55 00 el 35 07 55 42

Vinje

Bjørn Midtbø, tlf 954 92 773

Det vil bli mogleg å få utført

  • Audiogram (høyrseltes)
  • Avtrykk til propp
  • Tilpassing og oppfylging av høyreapparat (både for nye og eksisterande brukarar)

Eigenandel etter gjeldande takster, – for brukarar som ikkje har frikort eller bur på institusjon.