Beredskapsplaner innan helse- og omsorg

Kommunane har i eit samarbeid med Sykehuset Telemark og Fylkesmannen lage ein mal for beredskapsplanar for kommunane.

Kommunane skal sjølv leggje sine planar inn i disse malane. Dette har vore eit av tiltaka som ein har arbeid med i samband med avtale om beredskap mellom kommunane og sjukehuset. Malane er lagt inn på KS sine heimesider.