Fastlegeforum

Faste møte for legane i Vest-Telemark for samarbeid, diskusjon og informasjon.

Møta er godkjende som tellande teneste for spesialisering innan allmennmedisin med 4 poeng for kvart møte.Fastlegeforum

Kommuneoverlegen i Seljord er fagleg ansvarleg, medan samhandlingskoordinator legg praktisk til rette for samlingane.

Fastlegeforum 2019

program 23.05.19

program 28.02.19.

Fastlegeforum 2018

program 24.10.18.

Programmet for 2015-vår 2016

Last ned programmet for møteserien her.