Fastlegeforum

Faste møte for legane i Vest-Telemark for samarbeid, diskusjon og informasjon.

Møta er godkjende som tellande teneste for spesialisering innan allmennmedisin med 4 poeng for kvart møte.Fastlegeforum

Samhandlingskoordinator gjer avtaler med legar frå  Sykehuset Telemark HF, ut i frå kva slags tema som er sett opp for dagen.

Det er godt oppmøte av legar.

Programmet for 2015-vår 2016

Last ned programmet for møteserien her.