KOLS-kompetanse ut til kommunane

Er eit prosjekt for heile Telemark i samarbeid med sjukehuset.

Prosjektet er fiansiert gjennom midlar frå Helse- og omsorgsdKOLS-kompetanse ut til kommunaneepartementet og Sykehuset Telemark HF.

Det vil i løpet av hausten bli tilsett ein prosjektleiar.

Last ned prosjektskisse her.