Kompetanse ut til kommunane

15. august 2014: Kompetanseavtala mellom kommunane Telemark og STHF – har ført til ein fast opplæring av sykepleiarar i kommunehelsetenesta.

Tanken er å gje eit tilbod til dei som skal arbeide på dei kommunale ø-hjelpsplassar, men også til tilsette i heimesjukepleia. Heimesjuekpleia er ofte dei som møter pasientane fyrst når det oppstår noko akutt.

Den fyrste fagdagen starta i juni for Øvre Telemark på Notodden. Det var 100 påmeldte. Tilsvarande fagdag vil bli halde i Skien for Grenlandskommunane. I etterkant av fagdagane er det mKompetanse ut til kommunaneogleg å få hospiteringsavtale med sjukehuset. Dette skal bli årlege fagdagar.

Hjerte

 • Brystsmerter og andre symptomer på akutt hjertesykd
 • Symptomer på hjertesvikt

Diabetes

 • Høyt/lavt blodsukker  –  observasjoner
 • Obs diabetes-sår

Nyre

 • Urinveisinfeksjon, symptomer/behandling
 • Dehydrering, symptomer/behandling

Lunge

 • Pneumoni – symptomer
 • KOLS/Astma

Obstipasjon

 • Symptomer/behandling

Smertebehandling

 • Ved fall
 • Osteoporose