Øyeblikkeleg hjelpplassar

Som ein lekk i prosjektet «Forsterka sjukeheimar» ser ein mogleg bruk av sjukeheimar til å opprette ØH-plassar.

Ein arbeider vidare med eit prosjekt der ein ser på om ein kan samarbeide om felles øyeblikkeleg hjelpplassar i Vest-Telemark. Tanken er at ein bør knytte dei i eit samarbeid kring legevaktsamarbeidet i disse kommunane. Ein ser nå på mogleg bruk av sjukeheimar til dette føremålet.