Røntgenteneste – samarbeid Vinje legekontor og Sykehuset Telemark

Skal sikre eit forsvarleg, desentralisert tilbod for røntgen.

RøntgenRøntgenteneste - samarbeid Vinje legekontor og Sykehuset Telemark

Vinje kommune har kjøpt utstyr til røntgenlaboratorium ved Vinje legekontor.
Pasientar kan få ta planlagt røntgen i Vinje. Bilet-taking vert utført av radiolog frå Sykehuset i Skien, og biletet vert overført elektronisk til radiolog ved ST som tolkar biletet.

Alle spørsmål vedkomande tildeling av time rettast til radiologisk avdeling ST, tlf. 35 00 40 31.

På sikt vil ein kunne tilby røntgen som øyeblikkeleg hjelp ved enkelte problemstillingar på legevakt. Innan strålebruk og strålevern som utfører bilettakinga. Tilbodet vil derfor vera avgrensa gjelde på legevakt som har denne kompetansen. Denne opplæringa vil vera avgrensa til å gjelde fast tilsette legar. Ordninga er godkjent av Statens Strålevern.