Velferdsteknologi i Vest-Telemark

Anne Guro Hommo er tilsett som leiar av velferdsteknologiprosjektet i Vest-Telemark, og startar i ei 2-årig prosjektstilling i Vest-Telemarkrådet den 12. august. Arbeidsoppgåva til prosjektleiar vil vera å realisere rapporten frå forprosjektet.