Vellykket fagdag for kommunalt ansatte på sykehuset

Flere enn 100 sykepleiere, hjelpVellykket fagdag for kommunalt ansatte på sykehusetepleiere og omsorgsarbeidere fra kommunene i Telemark har lært mer om hjertesvikt, KOLS og diabetes. I sykehusets konferansesenter fikk de vite hvordan de kan behandle flere lokalt, og samtidig bidra til færre unødvendige sykehusinnleggelser. Så stor var pågangen at det allerede nå er planlagt en ny fagdag i juni for de som ikke fikk plass.

Samhandlingsreformen pålegger kommunehelsetjenesten et mye større ansvar for å behandle kronisk syke pasienter enn tidligere.
Fagdagene skal nettopp overføre kunnskap fra sykehusene til kommunehelsetjenesten.

Viktig med kompetanseheving

– Det er kjempeviktig at dere som jobber med brukerne ute i kommunene, får påfyll av kunnskap på disse områdene, sa samhandlingskoordinator Sissel Bitustøyl som åpnet fagdagen.

Hun var strålende fornøyd med påmeldingen, som var så stor at mange dessverre ikke fikk plass. -Dette er et kjempebra opplegg med veldige gode forelesere. Selv om mye er kjent fra før, er det fint å lære mer og få repetert nyttig fagstoff, sier sykepleier i Skien kommune, Liv Marit Taranger under en pause i fagdagen.

Flere skal få hjelp der de bor

Denne gangen var det særlig sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere fra hjemmetjenesten og syke- og aldershjem som fikk mer kunnskap om hva slags tiltak en bruker har behov for.

Med mer kunnskap om diagnoser og behandling er tanken at flere skal få hjelp i egen kommune, og at det også skal redusere pågangen av unødvendige sykehusinnleggelser. Dette er ett av målene i samhandlingsreformen.

Fokus på hjertesvikt, KOLS og diabetes

Sykepleier Marthe Tinderholt Larsen underviste i hvordan man kan avdekke om en pasient viser tegn på hjertesvikt, og hvilke tiltak som er nødvendig å sette inn. På samme måte gikk KOLS-koordinator Veronica Bomodden gjennom hvilke symptomer KOLS-pasienter kan få, og ga innblikk i hvilke tiltak som kan være aktuelle. Sist på dagsorden gikk sykepleier Ellen Holte gjennom det samme vedrørende diabetespasientene.